เทคโนโลยีการพิมพ์งานสามมิติ (3D Printing Technology)

เทคโนโลยี 3D Printing ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ

ซึ่งเทคโนโลยีล่าสุดในปี 2555 นี้คือการพิมพ์โดยใช้สารเติมแต่งหรือใช้วัสดุบางอย่าง (Additive Manufacturing) เพิ่มขึ้นหรือพิมพ์ที่ละชั้น (Layer) เป็นชั้นบางๆ จนสำเร็จเป็นชิ้นงาน

เทคโนโลยี 3D Printing ต่างๆที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จะแตกต่างกันตรงที่กระบวนการพิมพ์ที่ละชั้น (Layer) นี่เอง

 

โดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน ถูกรวบรวมอยู่ในตารางข้างล่างนี้

 

เทคโนโลยี 3D Printing วัสดุที่ใช้
Selective laser sintering (SLS) Thermoplastics, metals powders, ceramic powders
Direct metal laser sintering (DMLS) Almost any alloy metal
Fused deposition modeling (FDM) Thermoplastics, eutectic metals
Stereolithography (SLA) photopolymer
Digital Light Processing (DLP) liquid resin
Fused Filament Fabrication (FFF) PLA, ABS
Melted and Extrusion Modeling (MEM) metal wire, plastic filament
Laminated object manufacturing (LOM) Paper, foil, plastic film
Electron beam melting (EBM) Titanium alloys
Selective Heat Sintering (SHS) thermoplastic powder
Powder bed and inkjet head 3d printing
Plaster-based 3D printing (PP)
Plaster, Colored Plaster

 

บทความหน้า ผมจะค่อยๆ อธิบายไปทีละเทคโนโลยี จนครบนะครับ

 

คำเตือน
บทความนี้ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์แล้วหากผู้ใดคัดลอกโดยไม่อ้างอิงที่มา จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ทางปัญญา

 

Related Posts