Stereolithography (SLA)

Stereolithography (SLA)

Stereolithography (SLA) ถือว่าเป็นเทคโนโลยีส์ Rapid Prototype แรกที่คิดค้นขึ้นมา เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานโดยการยิงแสงเลเซอร์ไปบนของเหลว เพื่อให้ของเหลวในแต่ละชั้นแข็งตัว โดยวัสดุของเหลวเป็นแบบ Liquid Photopolymer (Resin) ชิ้นงานที่ได้มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูงแต่ราคาเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง

 

 

วีดีโอข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการทำหมากรุก ด้วยเทคโนโลยี Stereolithography (SLA) ใช้เวลาทำประมาณ 2 ชั่วโมง

 

 

 

Related Posts